Política de cumprimento penal

Fraternidad-Muprespa rexeuse dende a súa fundación por criterios de ética empresarial, tomando como base a honestidade nas relacións cos seus grupos de interese, e en especial cos seus clientes, o fomento dun clima laboral xusto e motivador, así como a involucración activa coa súa contorna.

Fraternidad-Muprespa declara o seu firme compromiso co cumprimento de toda lexislación, renunciando a calquera tipo de acción que supoña contravir as normas legais ou as socialmente aceptadas como correctas nun mundo desenvolvido, xusto e sostible, aínda no caso de que desta renuncia produza unha perda directa ou indirecta.

Os valores defendidos por Fraternidad-Muprespa nesta liña son:

 • Pleno sometemento á legalidade
 • Obxectividade e neutralidade
 • Boa fe
 • Transparencia
 • Respecto
 • Responsabilidade e compromiso profesional
 • Seguridade e saúde no traballo
 • Confidencialidade
 • Integridade; Calidade
 • Honestidade en todos os aspectos do negocio
 • Responsabilidade social
 • Cumprimento e defensa dos dereitos humanos
 • Protección do medio.

Para a aplicación real destas premisas Fraternidad-Muprespa deseñou e implantou un sistema de cumprimento, que engloba todos os requisitos da norma UNE 19601:2017, e que debe ser respectado e cumprido por toda a organización e por aqueles que presten servizos en nome da organización sobre os que Fraternidad-Muprespa ten capacidade de influencia.

Para a garantía do compromiso, a Xunta Directiva de Fraternidad-Muprespa, confiou a xestión, defensa e mellora continua do sistema ao Órgano de Cumprimento Penal, dotándoo da independencia, autoridade e medios abondo para iso.

As persoas traballadoras de Fraternidad-Muprespa deberán informar ao Órgano de Cumprimento Penal daqueles comportamentos e incumprimentos contrarios ao establecido nesta política e no Código Ético e de Conduta ou cando teñan coñecemento dun feito presuntamente delituoso. O sistema promove que o cadro de persoal e outros grupos de interese poidan facer chegar as súas inquietudes respecto a posibles conflitos, garantido a confidencialidade e indemnidade do denunciante, así como a dilixencia na investigación da denuncia.

Fraternidad-Muprespa espera que o cadro de persoal, provedores e aliados cumpran con esta política e co sistema, tanto na súa letra coma no seu espírito de honestidade.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 0

You voted ‘up’