Imagen Noticias

Formulario de solicitude de prestación extraordinaria por Cesamento de Actividade

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

En Fraternidad-Muprespa somos coñecedores das dúbidas e dificultades que está a xerar a nova prestación extraordinaria de Cesamento de Actividade dos Traballadores Autónomos por COVID-19 (CATA.COVID-19) e por iso traballamos cada día en simplificar e facilitar ao máximo os trámites para solicitar esta nova prestación. 

Actualizamos o formulario abreviado de solicitude da prestación extraordinaria por CATA.COVID-19 incorporándolle o modelo 145, de modo que se autocompleten os campos que sexan coincidentes, o que facilita a súa tramitación. Ademais, con este novo formulario evitará ter que enviar por separado o modelo 145. Só terá que completar o formulario de solicitude da prestación, achegar unha copia do DNI/NIE e remitilo á Mutua.

Recoméndase que sempre que se presenten as solicitudes de prestacións extraordinarias por CATA.COVID-19 sexa coa última versión do formulario actualizado que estea dispoñible no noso portal web.

Se a súa empresa ou actividade profesional se encontra entre as obrigadas a cesar a prestación de servizos en aplicación da lexislación pola actual crise do coronavirus COVID-19, deberá solicitalo por este motivo.

As distintas listaxes de CNAE afectadas polo RDL 463/2020 das que poida dispoñer deben interpretarse unicamente como orientativas.

En consecuencia, poderá solicitarse a nova prestación extraordinaria de CATA.COVID-19 mesmo estando encadrado noutros CNAE, sempre que se xustifique adecuadamente que a declaración do estado de alarma o obrigou ao peche do establecemento.

Todas as solicitudes se avaliarán con criterios individualizados en función das causas que se aleguen en cada caso.

Aproveitamos para informar que xa está dispoñible, na nosa oficina dixital, unha versión inicial de tramitación da prestación extraordinaria de CATA.COVID-19, que permitirá trasladar á Mutua a solicitude e a copia do DNI/NIE telematicamente pola devandita canle. 

A través desta nova opción poderá remitirnos directamente a solicitude e os documentos anexos, e recibirá unha notificación de recepción inmediata no seu correo electrónico.

Proximamente ofreceremos unha nova versión de solicitude online que precargue os datos dos autónomos, o que facilita a xestión destes trámites.

Seguirémolos informando das novidades.

Continuamos traballando para facilitar ao máximo todas as xestións con FRATERNIDAD-MUPRESPA