FRATERNIDAD-MUPRESPA RECIBE LA CERTIFICACIÓN BEQUAL, CATEGORÍA PLUS

FRATERNIDAD-MUPRESPA RECIBE A CERTIFICACIÓN BEQUAL, CATEGORÍA PLUS

Novedades
Autor
Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, recibiu a Certificación Bequal categoría PLUS como recoñecemento ás políticas de inclusión das persoas con discapacidade na nosa Entidade.

Con este certificado, a fundación recoñece tanto os procedementos e políticas en favor da igualdade de oportunidades e non discriminación das persoas con discapacidade, así como o compromiso da nosa Mutua coa mellora e incremento dos niveis e calidade do emprego destas persoas.

O certificado Bequal é un modelo estruturado en 7 categorías, 19 indicadores e 69 fontes de verificación. Esta fórmula de avaliación realízaa un terceiro, que determina o grao de compromiso en materia de Responsabilidade Empresarial coa discapacidade, en áreas como a estratexia e liderado, o compromiso da alta dirección cara ás persoas con discapacidade, a xestión dos recursos humanos, o cumprimento da normativa e as políticas inclusivas e de igualdade de oportunidades en todos os procedementos de selección, acceso ao emprego, promoción profesional e formación. Por último, débese considerar a accesibilidade universal tanto ás instalacións, como á comunicación interna cos provedores e na prevención de riscos laborais.

Pelayo Servicios Auxiliares tamén recibiu a certificación na categoría PLUS, e Fegadi, Aprodimax e Bureau Veritas obtiveron a certificación Bequal na súa categoría ESTÁNDAR.