Pluriemprego

Situación dun traballador por conta allea que presta os seus servizos profesionais para dúas ou máis empresas ou empresarios dentro do mesmo réxime da Seguridade Social.