Tope mínimo de cotización

Importe por debaixo do cal non se permite cotizar á Seguridade Social. Esta cantidade fíxaa anualmente o Goberno.