Fraternidad-Muprespa duplica l’import destinat a prestacions la primera meitat de l’any

General

Els sis primers mesos d’aquest any, Fraternidad-Muprespa, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, va incrementar fins a un 205 % la quantitat destinada al pagament de prestacions. D’aquesta manera, la Mútua col·labora a mitigar l’impacte econòmic de la COVID-19 en milers de famílies del nostre país. L’increment més alt en nombre de prestacions reconegudes s’ha produït a causa de la prestació extraordinària de cessament d’activitat dels treballadors autònoms, ja que es va passar de 80 sol·licituds de la prestació ordinària el 2019, a més de 93.000 l’any en curs. L’import destinat a aquesta prestació va ser de 202.442 euros l’any passat. Enguany s’han superat els 231 milions i mig d’euros. 

Respecte a les prestacions d’incapacitat temporal per contingència comuna, també s’han vist incrementades, tant en el nombre de prestacions reconegudes com en l’import abonat: un 41,6 %. Si la primera meitat del 2019 van ser 259 milions d’euros i 107.000 processos, el primer semestre del 2020 han estat 367 milions d’euros i 152.000 processos. 

La tercera prestació en la qual es va produir un increment va ser la de cura de menors afectats per malaltia greu, ja que van augmentar tant els processos, un 20,8 %, com l’import destinat al seu abonament, un 25,4 %. 

Les prestacions que van experimentar un descens els primers sis mesos d’aquest any respecte al mateix període de l’any passat van ser la d’incapacitat temporal per contingència professional i la de risc durant l’embaràs i la lactància natural. En el cas de la primera, la incapacitat temporal per contingència professional, el descens de més de 8.000 processos i 4,4 milions d’euros és degut a la disminució del nombre d’hores treballades, a causa del confinament i de l’aturada temporal a les empreses l’activitat de les quals no es va considerar essencial durant l’estat d’alarma. 

L’import de la prestació  per risc durant l’embaràs i la lactància natural es va reduir en un 16,3 %, que va passar de 14,7 a 12,3 milions d’euros. Es tracta de la prestació destinada a treballadores en situació de suspensió del contracte de treball durant l’embaràs o període de lactància de menors de nou mesos, previst per quan la treballadora ha de canviar de lloc de treball a un altre de compatible amb el seu estat, però aquest canvi no és possible. 

Juntament amb el pagament d’aquestes prestacions i des que es va declarar a Espanya l’estat d’alarma, el passat 14 de març, Fraternidad-Muprespa ha dut a terme més d’un centenar d’accions i iniciatives destinades que empreses mutualistes, treballadors protegits i assessors disposessin d’àmplia informació i eines tecnològiques implementades amb la finalitat de facilitar la tramitació de gestions. Així mateix, s’ha intensificat la informació proporcionada pels departaments de Comunicació i de Prevenció de Riscos Laborals, necessària de cara a la tornada a la denominada “nova normalitat”.  
 

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0