Fraternidad-Muprespa duplica o importe destinado a prestacións na primeira metade do ano 

General

Nos seis primeiros meses deste ano, Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, incrementou ata un 205% a cantidade destinada ao pagamento de prestacións. Desta forma, a Mutua colabora en mitigar o impacto económico da COVID-19 en miles de familias do noso país. O maior incremento en número de prestacións recoñecidas produciuse debido á prestación extraordinaria de cesamento de actividade dos traballadores autónomos, xa que se pasou de 80 solicitudes da prestación ordinaria en 2019 a máis de 93.000 no ano en curso. O importe destinado á devandita prestación foi de 202.442 euros o ano pasado. Este ano superáronse os 231 millóns e medio de euros.  

Con respecto ás prestacións de incapacidade temporal por continxencia común, tamén se viron incrementadas, tanto no número de prestacións recoñecidas coma no importe aboado: un 41,6%. Se na primeira metade de 2019 foron 259 millóns de euros e 107.000 procesos, no primeiro semestre de 2020 foron 367 millóns de euros e 152.000 procesos.  

A terceira prestación na que se produciu un incremento foi a de coidado de menores afectados por enfermidade grave, xa que aumentaron tanto os procesos, un 20,8%, como o importe destinado ao seu aboamento, un 25,4%. 

As prestacións que experimentaron un descenso nos primeiros seis meses deste ano con respecto ao mesmo período do ano pasado foron as de incapacidade temporal por continxencia profesional e a de risco durante o embarazo e a lactación natural. No caso da primeira delas, a incapacidade temporal por continxencia profesional, o descenso de máis de 8.000 procesos e 4,4 millóns de euros débese á diminución do número de horas traballadas a causa do confinamento e á interrupción temporal nas empresas cuxa actividade non se considerou esencial durante o estado de alarma. 

O importe da prestación  por risco durante o embarazo e a lactación natural reduciuse nun 16,3%, pasando de 14,7 a 12,3 millóns de euros. Trátase da prestación destinada a traballadoras en situación de suspensión do contrato de traballo durante o embarazo ou período de lactación de menores de 9 meses, previsto para cando a traballadora debe cambiar de posto de traballo a outro compatible co seu estado, pero o devandito cambio non é posible. 

Xunto ao pagamento destas prestacións e dende que se declarou en España o estado de alarma, o pasado 14 de marzo, Fraternidad-Muprespa levou a cabo máis dun centenar de accións e iniciativas destinadas a que empresas mutualistas, traballadores protexidos e asesores dispuxesen de ampla información e ferramentas tecnolóxicas implantadas coa finalidade de facilitar a tramitación de xestións. Así mesmo, intensificouse a información proporcionada polos Departamentos de Comunicación e de Prevención de Riscos Laborais, necesaria de cara á volta á denominada “nova normalidade”.   

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 0