Fraternidad-Muprespa va augmentar un 12,04 % els seus ingressos per quotes el 2019

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Carlos Espinosa de los Monteros, president de Fraternidad-Muprespa, i Carlos Aranda, director gerent de l’entitat, han presentat el compte de resultats corresponents a l’exercici 2019, un any clau en la història de la Mútua, que va celebrar el 90è aniversari i va realitzar l’obertura i posada en funcionament del nou Hospital Fraternidad-Muprespa Habana

El total d’ingressos va augmentar un 12,04 % respecte a la recaptació de l’exercici anterior, i va assolir els 1.215,90 milions d’euros. La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social tanca l’exercici 2019 amb un augment del 12,72 % en el nombre de treballadors protegits.

Fraternidad-Muprespa disposa d’una plantilla de 2.141 empleats en 122 centres d’atenció propis, que donen cobertura a 1.454.173 treballadors de 122.078 empreses associades i 197.902 autònoms. A més, s’han dut a terme 471.863 actuacions sanitàries. 

La valoració del servei rebut també s’ha incrementat, ja que la qualificació obtinguda pels mutualistes l’exercici anterior era de 8,21 sobre 10, mentre que el 2019 es va situar en 8,36. 

Quant al Pla general d’activitats preventives, s’han dut a terme actuacions a un total de 2.633 empreses i s’han tramitat 6.304 sol·licituds en concepte de bonus, per una quantia de 15.745.734 euros.

La Mútua ha obtingut el certificat de medi ambient CO2 HCO-2017/0020 (petjada de carboni) per part d’AENOR per tercer any consecutiu, i s’ha enregistrat la petjada de carboni al Ministeri per a la Transició Ecològica. Un altre assoliment important del 2019 ha estat la certificació AIS d’accessibilitat en tots els seus centres.

La Mútua va obrir el 2019 les portes del nou Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, un hospital 100 % digital, un dels seus aspectes més destacats juntament amb l’obtenció de la certificació Leed Healthcare en la màxima qualificació, la platí. A més, l’Hospital disposa dels darrers avenços tecnològics i d’un equip traumatològic de primer nivell, de manera que compleix la visió plasmada en el seu Pla estratègic de convertir-lo en centre de referència traumatològica del sector de les mútues.  

Respecte a les ajudes socials que s’atorguen a treballadors i els seus familiars després de tenir un accident greu, a través de la Comissió de Prestacions Especials s’han concedit 2.341 ajudes, que han assolit un import proper als dos milions d’euros.
A la Junta General Ordinària s’ha informat, així mateix, del pla de contingència desenvolupat per fer front a la pandèmia de la COVID-19. L’entitat va reiterar el seu compromís de posar els seus recursos materials i professionals a disposició dels Serveis Públics de Salut per atendre les extraordinàries necessitats sorgides i contribuir a la recuperació, per primera vegada en la història de la Mútua, de pacients no mutualistes.

El març de l’any passat, Fraternidad-Muprespa va signar un acord de col·laboració amb Asepeyo i MC Mutual, i amb això es va constituir +compromiso, aliança de mútues amb la finalitat d’ampliar i apropar el seu servei a les empreses mutualistes. Les tres mútues comparteixen centres assistencials i administratius i es donen servei recíprocament, tant pel que fa a l’assistència sanitària com en la realització de proves diagnòstiques i tractaments terapèutics. Així mateix, s’estableix la col·laboració entre les tres entitats per a activitats preventives.

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0