Rafael Domenech, Director del centro de Asesoría y Servicios Jurídicos de Fraternidad-Muprespa, Juan Manuel Ruiz Santana, Secretario de la Junta Directiva de Fraternidad-Muprespa (Educacion y Gestión), Carlos Espinosa de Monteros, presidente de Fraternidad-Muprespa, y Carlos Aranda, director Gerente de Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa aumentou un 12,04% os seus ingresos por cotas en 2019 con respecto ao exercicio anterior

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

Carlos Espinosa de los Monteros, presidente de Fraternidad-Muprespa, e Carlos Aranda, director xerente da entidade, presentaron a conta de resultados correspondentes ao exercicio 2019, un ano clave na historia da Mutua, que celebrou o seu 90 aniversario e realizou a apertura e posta en funcionamento do novo Hospital Fraternidad-Muprespa Habana

O total de ingresos aumentou un 12,04% con respecto á recadación do exercicio anterior, que alcanzou os 1.215,90 millóns de euros. A Mutua Colaboradora coa Seguridade Social pecha o exercicio 2019 cun aumento do 12,72% no número de traballadores protexidos.

Fraternidad-Muprespa conta cun equipo de 2.141 empregados en 122 centros de atención propios, que dan cobertura a 1.454.173 traballadores de 122.078 empresas asociadas e 197.902 autónomos. Ademais, realizáronse 471.863 actuacións sanitarias. 

A valoración do servizo recibido tamén se incrementou, xa que a cualificación obtida polos mutualistas no exercicio anterior era de 8,21 sobre dez, mentres que en 2019 se situou en 8,36. 

En canto ao Plan xeral de actividades preventivas, realizáronse actuacións nun total de 2.633 empresas e tramitáronse 6.304 solicitudes en concepto de bonus, por unha contía de 15.745.734 euros.

A Mutua obtivo o certificado de medio ambiente CO2 HCO-2017/0020 (pegada de carbono), por parte de AENOR por terceiro ano consecutivo, e procedeuse ao rexistro da pegada de carbono no Ministerio para a Transición Ecolóxica. Outro importante logro de 2019 foi a certificación AIS de accesibilidade en todos os seus centros.

A Mutua abriu en 2019 as portas do novo Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, un hospital 100% dixital, un dos seus aspectos máis destacados xunto á obtención da certificación Leed Healthcare na súa máxima cualificación: a platino; ademais, o Hospital conta cos últimos avances tecnolóxicos e un equipo traumatolóxico de primeiro nivel, polo que cumpre así coa visión plasmada no seu plan estratéxico de convertelo en centro de referencia traumatolóxica do sector das mutuas.  

Respecto ás axudas sociais que se outorgan a traballadores e os seus familiares tras sufrir un accidente grave, a través da Comisión de Prestacións Especiais concedéronse 2.341 axudas que alcanzaron un importe próximo aos dous millóns de euros.
Na xunta xeral ordinaria informouse, así mesmo, do plan de continxencia desenvolvido para facer fronte á pandemia da COVID-19. A entidade reiterou o seu compromiso de poñer os seus recursos materiais e profesionais á disposición dos Servizos Públicos de Saúde para atender as extraordinarias necesidades xurdidas e contribuír á recuperación, por primeira vez na historia da Mutua, de pacientes non-mutualistas.

En marzo do pasado ano, Fraternidad-Muprespa asinou un acordo de colaboración con Asepeyo e MC Mutual, polo que se constitúe +compromiso: unha alianza de mutuas coa finalidade de ampliar e achegar o seu servizo ás empresas mutualistas. As tres mutuas comparten centros asistenciais e administrativos, prestándose servizo reciprocamente, tanto no relativo a asistencia sanitaria, como na realización de probas diagnósticas e tratamentos terapéuticos. Así mesmo, establécese a colaboración entre as tres entidades para actividades preventivas.