Tipo de cotización

Porcentaxe ou tanto por cento que, aplicado sobre a base de cotización, determina a cota ou cantidade que debe ingresarse na Seguridade Social.