Psicosocioloxía Aplicada

Estuda os danos de carácter psicolóxico que pode sufrir unha persoa no seu traballo, así como os elementos que producen insatisfacción.