¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo?

Que facer en caso de accidente de traballo?

EN CASOS DE URXENCIA VITAL, ACCIDENTE GRAVE E EPISODIOS VASCULARES OU CEREBRAIS

Contacte inmediatamente co Servizo Público de atención sanitaria de urxencias da súa zona e siga as súas indicacións.

 Servizo 112 ou similar

Farémonos cargo de todos os gastos derivados da evacuación e atención de emerxencia.

No resto do casos

  • Acuda ao Centro Asistencial de Fraternidad Muprespa ou Centro Concertado máis próximo a onde vostede se encontra.
  • Se necesita transporte sanitario para a súa evacuación, descoñece a situación do centro máis próximo ou se se encontra fóra do horario de apertura, contacte connosco no seguinte número de urxencias e darémoslle as indicacións oportunas.
+34 900 269 269
  • Se dispón de Volantes de Solicitude de Asistencia cúbraos e entréguellos ao accidentado ou acompañante.
  • Realizada a primeira cura, o médico estenderá o parte de baixa médica ou parte de asistencia sen baixa médica.

Evacuación de accidentados no estranxeiro

  • Contáctenos no seguinte teléfono
+34 913 896 398
  • Se dispón de Volantes de Solicitude de Asistencia cúbraos e entréguellos ao accidentado ou acompañante.
  • Realizada a primeira cura, o médico estenderá o parte de baixa médica ou parte de asistencia sen baixa médica.

¿Qué se debe tramitar?

  • Se se produce baixa laboral, entregarase na Empresa para que esta cubra o parte de accidente que fará chegar a Fraternidad Muprespa, mediante a súa transmisión a través do Sistema Delt@ ou o Portal CoNTA (só Cataluña), nun prazo máximo de 5 días hábiles.
  • Se soamente se produciu a asistencia médica, sen baixa laboral, igualmente o traballador entregará á Empresa o correspondente parte, para que esta, ao finalizar o mes, efectúe "relación de accidentes de traballo sen baixa médica", que deberá enviar a Fraternidad Muprespa dentro dos cinco primeiros días hábiles do mes seguinte a que se refira a citada relación, a través do Sistema Delt@ ou o Portal CoNTA (só Cataluña).
  • En caso de accidente "grave" ou morte do traballador, a empresa deberá comunicalo obrigatoriamente á Autoridade Laboral competente da provincia onde acontecese e á Mutua dentro das 24 horas de terse producido o accidente (con independencia do parte de accidente que fará chegar a Fraternidad Muprespa, nun prazo máximo de 5 días hábiles a través do Sistema Delt@ ou o Portal CoNTA (só Cataluña)).
¿Que hacer en caso de accidente de trabajo?