COM S'HA DE TRAMITAR EL PAGAMENT DIRECTE?

Documentació d'identificació personal

  • Document Nacional d'Identitat (DNI/NIF) o si és estranger, targeta de residència.

Documents associats a la baixa (només per a Contingències Comunes)

  • Comunicat baixa mèdica.
  • Últim Informe de Confirmació emès pel Servei Públic de Salut.
  • Comunicat mèdic d'alta (si ja li ha estat emès).

Documentació relativa a la cotització

  • Justificant dels butlletins de cotització dels tres mesos anteriors a la baixa mèdica.

Documentos a aportar por los trabajadores por cuenta propia o autónomos

  • I.R.P.F. Retenciones sobre rendimientos del trabajo: formulario a través del cual el solicitante de pago directo comunica a la mutua los datos necesarios para que ésta pueda proceder a efectuar la retención de IRPF correspondiente sobre los pagos directos que efectúe.
  • Declaración de situación de la actividad: documento de la seguridad social a través del cual los trabajadores por cuenta propia o autónomos realizan la declaración de situación de su actividad.
  • Solicitud de pago directo por incapacidad temporal, trabajadores cuenta propia o autónomos: formulario a través del cual un trabajador asociado con Fraternidad-Muprespa notifica su solicitud del pago directo a través de la mutua.
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: 22

You voted ‘down’