COMO SE DEBE TRAMITAR O PAGAMENTO DIRECTO?

Documentación de identificación persoal

  • Documento Nacional de Identidade (DNI/NIF) ou se é estranxeiro, tarxeta de residencia.

Documentos asociados á baixa (só para Continxencias Comúns)

Documentación relativa á cotización

  • Xustificante dos boletíns de cotización dos 3 últimos meses anteriores á baixa médica.

Documento a achegar polos traballadores por conta propia ou autónomos

 

  • I.R.P.F. Retencións sobre rendementos do traballo: formulario a través do cal o solicitante de pagamento directo comunica á mutua os datos necesarios para que esta poida proceder a efectuar a retención de irpf correspondente sobre os pagamentos directos que efectúe.
  • Declaración de situación da actividade: documento da seguridade social a través do cal os traballadores por conta propia ou autónomos realizan a declaración de situación da súa actividade.
  • Solicitude de pagamento directo por incapacidade temporal (traballadores conta propia ou autónomos): formulario a través do cal un traballador asociado con fraternidad muprespa notifica a súa solicitude do pagamento directo a través da mutua.
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 26