Com s’ha de tramitar la malaltia comuna?

Com s’ha de tramitar la malaltia comuna?

En cas de malaltia comuna, cal que acudiu al metge de capçalera, ja que els metges de la Mútua no tenen potestat per expedir una baixa per aquesta contingència.  

Tramitar Enfermedad Comun

Si la vostra empresa té les contingències comunes concertades amb nosaltres, Fraternidad-Muprespa provarà de contactar-vos per interessar-se pel vostre estat de salut i mirar de col·laborar en el vostre restabliment, posant a la vostra disposició tots els mitjans de què disposi per agilitar el vostre guariment i la reincorporació a l’àmbit laboral en les millors condicions possibles.