Como se debe tramitar a enfermidade común?

Como se debe tramitar a enfermidade común?

En caso de Enfermidade Común deberá acudir vostede ao seu médico de cabeceira, xa que os médicos da Mutua non teñen potestade para expedir unha baixa por esta continxencia.

Tramitar Enfermedad Comun

Se a súa empresa ten as Continxencias Comúns concertadas connosco, Fraternidad-Muprespa tratará de contactar con vostede para interesarse polo seu estado de saúde e tratar de colaborar no seu restablecemento, poñendo á súa disposición todos os medios dos que dispoña para axilizar a súa curación e reincorporación ao ámbito laboral nas mellores condicións posible.