Prestació per contingència comuna

La prestació econòmica que Fraternidad-Muprespa proporciona amb motiu d'una incapacitat temporal derivada d'una contingència comuna prova de cobrir la manca d'ingressos que es produeix quan el treballador, a causa d'una malaltia o accident no laboral, està impossibilitat temporalment per treballar.

Fraternidad Muprespa Contingencia Comun

Aquesta prestació està destinada exclusivament als treballadors de les empreses que hagin optat per aquesta cobertura i als treballadors per compte propi.

Pagamento directo da prestación

Durante a situación de Incapacidade Temporal poden darse unha serie de circunstancias que dean orixe ao pagamento directo do traballador por parte de Fraternidade-Muprespa, como son:

  • Extinción do contrato de traballo
  • Incumprimento da obriga por parte do empresario de pagamento delegado
  • Traballador que supera os 6 meses de baixa médica, sempre que pertenza a unha empresa con menos de 10 traballadores
  • Prórroga expresa do INSS a partir dos 12 meses de duración da baixa médica
  • Esgotamento do prazo máximo da prestación de 18 meses de duración
  • Traballadores de Réximes Especiais
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -2

You voted ‘down’