Prestación por contingencia común

Prestació per contingència comuna

La prestació econòmica que Fraternidad-Muprespa proporciona amb motiu d'una incapacitat temporal derivada d'una contingència comuna prova de cobrir la manca d'ingressos que es produeix quan el treballador, a causa d'una malaltia o accident no laboral, està impossibilitat temporalment per treballar.

Fraternidad Muprespa Contingencia Comun

Aquesta prestació està destinada exclusivament als treballadors de les empreses que hagin optat per aquesta cobertura i als treballadors per compte propi.

Pagament delegat de la prestació

Una vegada es determina la situació d'incapacitat temporal, l'empresa ha d'efectuar el pagament de la prestació en l'anomenat règim de pagament delegat. Les quantitats proporcionades seran recuperades posteriorment, i es descomptaran de l'import de les quotes de cotització del conjunt dels seus treballadors.

Quantía de la prestació

El treballador percebrà, mitjançant pagament delegat, un subsidi d'entre el 60% i el 75% de la seva base diària de cotització:

  • Del 4t al 20è dia, el treballador rebrà el 60% de la seva base reguladora.
  • A partir del dia 21è, percebrà el 75% de la seva base reguladora.

Pagament directe de la prestació

Durant la situació d'incapacitat temporal es poden donar una sèrie de circumstàncies que originin el pagament directe del treballador per part de Fraternidad-Muprespa, com ara:

  • Extinció del contracte de treball
  • Incompliment de l'obligació per part de l'empresari de pagament delegat
  • Treballador que supera els 6 mesos de baixa mèdica, sempre que pertanyi a una empresa amb menys de 10 treballadors
  • Pròrroga expressa de l'INSS a partir dels 12 mesos de durada de la baixa mèdica
  • Esgotament del termini màxim de la prestació de 18 mesos de durada
  • Treballadors de règims especials
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0