Pagament directe

En aquest cas, la mútua paga directament la prestació econòmica als treballadors. Bàsicament, el pagament directe s'aplica en aquells casos en els quals el treballador finalitza la seva relació amb l'empresa i s'aplica també en certs règims especials, com ara treballadors autònoms, treballadors del Règim Especial Agrari, artistes, toreros, etc.