Pagamento directo

Neste caso é a Mutua a que aboa directamente a prestación económica aos traballadores. Basicamente, o pagamento directo aplícase naqueles casos nos que o traballador finaliza a súa relación coa Empresa e aplícase tamén en certos réximes especiais tales como Traballadores Autónomos, Traballadores do Réxime Especial Agrario, Artistas, Toureiros, etc...