Appsent ® Aplicación para dispositivos móbiles

AppSent® é a aplicación dispoñible para smartphones e tabletas con iOS e ANDROID que creamos dende Fraternidade-Muprespa para que as nosas empresas asociadas dispoñan dun sistema de indicadores en tempo real sobre o seu absentismo (continxencia común).

A información recollida na aplicación contempla, entre outras:

  • O número de traballadores de a empresa en situación de baixa (incluíndo o número de actuacións realizadas por Fraternidade- Muprespa sobre os procesos de baixa).
  • Os días acumulados polos traballadores en situación de baixa.
  • As baixas acumuladas nos últimos 12 meses.
  • O volume de baixas que se producen por día da semana, comparando o últimos tres anos.
  • O número de baixas de traballadores por duración do proceso (ata sete días, de oito a 15 días, 16 a 30 días, etc.).
  • A evolución mes a mes do número de días de baixa por traballador.

Así como, para aquelas empresas que teñen actividade en máis dunha provincia, un práctico mapa visual coas baixas en curso en cada unha destas.

Appsent

AppSent® é especialmente útil para os empresarios de pequenas e medianas empresas e os directores de persoal ou de prevención de empresas grandes. Non obstante, tamén dispón dunha zona aberta para persoas que non cumpran as devanditas funcións.

Se non é vostede empresa asociada a Fraternidade-Muprespa ou non ten concertada a continxencia común:

AppsentAppsentAppsent

A aplicación dispón dunha zona de acceso libre para calquera usuario que inclúe información económica e laboral, como é a evolución do IPC, a enquisa de poboación activa, o paro, o PIB e unha serie de indicadores da Seguridade Social (mercado laboral, prestacións ou absentismo).

Dende Fraternidade-Muprespa recompilamos periodicamente todos estes indicadores e ofrecémosllos a través da aplicación dun xeito moi visual e claro, permitindo ver a súa evolución ao longo do tempo.

PASO 2:

ACCEDA Á ZONA PRIVADA DA SÚA EMPRESA

Dentro da aplicación seleccione a opción “Iniciar sesión” e despois “Solicitar usuario”, para solicitar a activación do seu usuario de AppSent. A continuación cumprimente os seus datos no formulario de rexistro e o NIF da súa empresa (pódense solicitar ata cinco NIFs distintos).

Unha vez recibamos a súa solicitude e contrastemos a información achegada, remitiráselle por correo electrónico a súa clave de activación. De maneira alternativa pode poñerse en contacto co seu interlocutor en Fraternidade- Muprespa e este informaralle e poderá dar acceso directamente.

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 0