Appsent ® Aplicación para dispositivos móbiles

AppSent® é a aplicación dispoñible para smartphones e tabletas con iOS e ANDROID que creamos dende Fraternidade-Muprespa para que as nosas empresas asociadas dispoñan dun sistema de indicadores en tempo real sobre o seu absentismo (continxencia común).

A información recollida na aplicación contempla, entre outras:

  • As baixas actuais da empresa (incluíndo as actuacións realizadas dende a Mutua).
  • Os días de baixa acumulados.
  • As baixas acumuladas nos últimos 12 meses.

Así como, para aquelas empresas que teñen actividade en máis dunha provincia, un práctico mapa visual coas baixas en curso en cada unha destas.

Appsent

A aplicación dispón dun interesante sistema de alertas que permite configurar distintos albores de absentismo a nivel nacional, comunidade autónoma ou provincia. Deste xeito, no momento que se supera a porcentaxe de absentismo especificado nunha zona emítese unha alarma no dispositivo que permite acceder a consultar o detalle da información.

AppSent® é especialmente útil para os empresarios de pequenas e medianas empresas e os directores de persoal ou de prevención de empresas grandes. Non obstante, tamén dispón dunha zona aberta para persoas que non cumpran as devanditas funcións.

Se non é vostede empresa asociada a Fraternidade-Muprespa ou non ten concertada a continxencia común:

AppsentAppsentAppsent

A aplicación dispón dunha zona de acceso libre para calquera usuario que inclúe información económica e laboral, como é a evolución do IPC, a enquisa de poboación activa, o paro, o PIB e unha serie de indicadores da Seguridade Social (mercado laboral, prestacións ou absentismo).

Dende Fraternidade-Muprespa recompilamos periodicamente todos estes indicadores e ofrecémosllos a través da aplicación dun xeito moi visual e claro, permitindo ver a súa evolución ao longo do tempo.

PASO 2:

ACCEDA Á ZONA PRIVADA DA SÚA EMPRESA

Dentro da aplicación seleccione a opción para rexistrarse como usuario da zona privada e informe: NIF, nome e apelidos, enderezo de correo electrónico, número de teléfono móbil e NIF da súa empresa (permítense ata 5). Unha vez contrastada a información, dentro das seguintes 24 horas, remitiráselle por correo electrónico a súa clave de activación.

De xeito alternativo pode poñerse en contacto co seu interlocutor en Fraternidade-Muprespa e este informarao e poderá dar acceso directamente.