Appsent ® Aplicación para dispositivos móbiles

AppSent® é a aplicación dispoñible para smartphones e tabletas con iOS e ANDROID que creamos dende Fraternidade-Muprespa para que as nosas empresas asociadas dispoñan dun sistema de indicadores en tempo real sobre o seu absentismo (continxencia común).

A información recollida na aplicación contempla, entre outras:

  • O número de traballadores de a empresa en situación de baixa (incluíndo o número de actuacións realizadas por Fraternidade- Muprespa sobre os procesos de baixa).
  • Os días acumulados polos traballadores en situación de baixa.
  • As baixas acumuladas nos últimos 12 meses.
  • O volume de baixas que se producen por día da semana, comparando o últimos tres anos.
  • O número de baixas de traballadores por duración do proceso (ata sete días, de oito a 15 días, 16 a 30 días, etc.).
  • A evolución mes a mes do número de días de baixa por traballador.

Así como, para aquelas empresas que teñen actividade en máis dunha provincia, un práctico mapa visual coas baixas en curso en cada unha destas.

Appsent

AppSent® é especialmente útil para os empresarios de pequenas e medianas empresas e os directores de persoal ou de prevención de empresas grandes. Non obstante, tamén dispón dunha zona aberta para persoas que non cumpran as devanditas funcións.

Se non é vostede empresa asociada a Fraternidade-Muprespa ou non ten concertada a continxencia común:

AppsentAppsentAppsent

A aplicación dispón dunha zona de acceso libre para calquera usuario que inclúe información económica e laboral, como é a evolución do IPC, a enquisa de poboación activa, o paro, o PIB e unha serie de indicadores da Seguridade Social (mercado laboral, prestacións ou absentismo).

Dende Fraternidade-Muprespa recompilamos periodicamente todos estes indicadores e ofrecémosllos a través da aplicación dun xeito moi visual e claro, permitindo ver a súa evolución ao longo do tempo.

PASO 2:

ACCEDA A LA ZONA PRIVADA DE SU EMPRESA

Dentro de la aplicación seleccione la opción “Iniciar sesión” y después “Solicitar usuario”, para solicitar la activación de su usuario de AppSent. A continuación cumplimente sus datos en el formulario de registro y el NIF de su empresa (se pueden solicitar hasta cinco NIFs distintos). Una vez hayamos recibido su solicitud y contrastado la información aportada, se le remitirá por correo electrónico su clave de activación.

De manera alternativa puede ponerse en contacto con su interlocutor en Fraternidad-Muprespa y éste le informará y podrá dar acceso directamente

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -1

You voted ‘down’