Política de xestión de queixas e reclamación

A política de Queixas e Reclamacións definida por Fraternidad-Muprespa está baseada na Norma ISO 10002:2018. 

Fraternidad-Muprespa fixou como un dos seus obxectivos unha figura específica que atenda, canalice e dea resposta ás queixas e reclamacións que puxesen os mutualistas e traballadores protexidos respecto aos servizos que recibisen nos centros ou servizos concertados.

Para iso, a Dirección de Fraternidad-Muprespa estableceu de xeito explícito o enfoque ao cliente na política de tratamento das queixas ou reclamacións e garante o cumprimento dos seguintes principios de actuación: 

  1. Cumprir calquera requisito legal e regulamentario pertinente. 
  2. Cumprir os requisitos operativos e da organización. 
  3. Investigar, identificar e aplicar as mellores prácticas no tratamento das queixas e reclamacións. 
  4. Fomentar unha visión de enfoque ao cliente dentro da organización. 
  5. Ter en conta as opinións dos clientes, o persoal e outras partes interesadas. 
  6. Impulsar a mellora e asignar os recursos necesarios para asegurar a exitosa implantación da Política de Xestión das Queixas e Reclamacións. 
     
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -15

You voted ‘down’