Fraternidad-Muprespa premios Escolástico Zaldívar

Premio Escolástico Zaldívar 2804: Á prevención, Seguridade e Saúde no Traballo

Fraternidad-Muprespa creou o Premio "Escolástico Zaldívar" no ano 2013, que responde ao compromiso da Mutua coa sociedade e coas empresas mutualistas; un compromiso vivo, como así se reflicte no Plan Estratéxico Corporativo da Mutua; e que naceu de mans de Escolástico Zaldívar, fundador de La Fraternidad en 1929, tendo por misión velar polo benestar do traballador proporcionándolle as ferramentas necesarias para a súa rehabilitación, prevención e saúde laboral.

Premio Zaldivar

Coa concesión deste premio recoñécese o esforzo, labor, sensibilidade e compromiso que realizan as empresas mutualistas no ámbito da prevención, especialmente con aqueles que son máis vulnerables.

O obxecto dos Premios é que as nosas empresas asociadas demostren ter executado ou estar a executar medidas, accións ou programas que representan unha considerable mellora na seguridade e saúde dos traballadores.

El premio está dotado con una asignación económica y una escultura en bronce que representa el logo de Fraternidad-Muprespa.

#premiosez2804

Revista escolástico Zaldívar

Tras a celebración da IV Edición dos Premios 2804 - Escolástico Zaldívar - dedicados á Prevención e Seguridade, Fraternidad-Muprespa ten o gusto de presentarlle a presente revista sobre a entrega destes.

A revista dixital está adaptada para a súa visualización en dispositivos móbiles (Smartphone) e optimizada para as tablets. Poderá realizar buscas, compartir nas redes sociais e descargarlla no seu ordenador (a edición completa ou por páxinas soltas).

Escultura del premio

Fraternidad-Muprespa quixo que os Premios Escolástico Zaldívar teñan unha representación que non sexa a exclusivamente monetaria. Con esta vontade xurdiu a idea de crear unha escultura que represente a nosa Mutua.

A consecución deste proxecto materializouse coa colaboración dunha ONG que traballa con artistas discapacitados. A Fundación Dalma que ten un proxecto CONTODOARTE. Álvaro Moreno Mazarredo creou para Fraternidad-Muprespa a escultura que a partir de agora nos representará nos actos dos Premios á Seguridade e Saúde no Traballo.

Escultura Fraternidad Muprespa

 

2018 - VI Edición Premios Escolástico Zaldívar – 2804

Que significan os "PREMIOS 28/04"?

 • Unha data: 28 de abril (28/04).
 • Un símbolo: o Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo.
 • Un obxectivo: a seguridade e saúde nos ámbitos laborais.
 • Unha realidade: actuacións que representan unha mellora na seguridade e saúde dos traballadores máis alá do estrito cumprimento da normativa de prevención.
 • Unha cantidade: 2.804 € para o mellor proxecto en cada modalidade.

O Premio conta coas tres modalidades seguintes:

 • CATEGORÍA I: Grandes Empresas.
  • Primeiro tramo: Dende 250 ata 1.500 traballadores.
  • Segundo tramo: Con máis de 1.500 traballadores.
 • CATEGORÍA II: PEME ou empresa de nova creación.
 • CATEGORÍA III: Asociacións sen ánimo de lucro, ONG, empresas de economía social, etc.

PRIMER PREMIO: habrá un ganador por cada categoría y tramo, que tendrá una dotación económica de 2.804 € y recibirán la escultura conmemorativa de Fraternidad-Muprespa realizada por Álvaro Moreno Mazarrero, miembro de la Fundación Dalma, así como un diploma.

MENCIÓN DE HONOR: una por cada categoría y tramo que recibirá un diploma.

ACCÉSSIT: se entregarán a criterio del jurado, por categoría y tramo. Recibiendo asimismo un diploma.

Para optar al premio las empresas deben estar asociadas con Fraternidad-Muprespa, presentar en plazo y forma toda la documentación requerida y cumplir los requisitos indicados en las bases del premio.
 

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día 1 de enero 2018 y estará abierto hasta el día 27 de febrero de 2018, ambos inclusive.


Puede dirigirnos las cuestiones relativas al premio así como adjuntar la documentación previamente cumplimentada desde nuestro formulario de contacto.