Que facer en caso de accidente de traballo?

Contacte inmediatamente co Servizo Público de atención sanitaria de urxencias da súa zona e siga as súas indicacións.

Farémonos cargo de todos os gastos derivados da evacuación e atención de emerxencia.

No resto do casos

  • Notificar o accidente á empresa e solicitar o Volante de Solicitude de Asistencia (VSA) cuberto e asinado/selado. Deben constar os datos da empresa, os do accidentado e cando e como aconteceu o accidente.
  • Acudir ao centro asistencial de Fraternidad-Muprespa ou centro concertado máis próximo onde se encontre, achegando o VSA na medida do posible.
  • Se necesita transporte sanitario para a súa evacuación, descoñece a situación do centro máis próximo ou se se encontra fóra do horario de apertura, contacte connosco no seguinte número de urxencias e darémoslle as indicacións oportunas.

Evacuación de accidentados no estranxeiro

  • Contáctenos no seguinte teléfono:
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -2

You voted ‘down’