Asistencia Sanitaria

atención-sanitaria

Continxencia Profesional

En Fraternidad-Muprespa somos conscientes das consecuencias que leva consigo un accidente de traballo, tanto para o traballador coma para a súa empresa. Por iso, a nosa misión é restablecer a saúde dos traballadores protexidos do mellor xeito posible.

Ofrecemos:

 • Axilidade asistencial (Urxencias 24 horas).
 • Rapidez no diagnóstico e probas complementarias.
 • Fluída comunicación coa empresa para a correcta valoración do accidente sufrido.
 • Historia clínica dixitalizada.
 • Asistencia sanitaria integral, tanto ambulatoria coma hospitalaria e rehabilitadora.
 • Supervisión do tratamento e control da duración da lesión por sanitarios altamente cualificados.

Todos os gastos derivados deste accidente son aboados por Fraternidad-Muprespa (cirúrxicos, farmacia e desprazamentos), tras a autorización da Mutua.

A calidade asistencial é o noso obxectivo prioritario: aplicamos os protocolos necesarios, estudamos os casos e facemos un seguimento exhaustivo para a mellor recuperación dos pacientes.
A nosa infraestrutura sanitaria garante unha completa asistencia a calquera accidentado. Para iso, contamos con medios propios que nos permiten cubrir dende a primeira cura de urxencias, as probas diagnósticas, a intervención cirúrxica, se fose necesaria, e a rehabilitación.

Apoiámonos nos mellores especialistas e profesionais en cada campo. Temos un equipo sanitario altamente cualificado e moi experto no tratamento de lesións e accidentes de traballo.
Dispoñemos dun avanzado sistema informático que nos permite compartir as probas diagnósticas entre os nosos especialistas para alcanzar a mellor solución para cada paciente —independentemente da súa situación xeográfica— e reducir os tempos de espera, grazas á dispoñibilidade en calquera centro e momento do historial clínico dixital.

Os pacientes de Fraternidad-Muprespa teñen a Historia Clínica Electrónica (HCE), que evita a repetición de estudos radiolóxicos non necesarios, e diminúe as exposicións a radiacións ionizantes; ademais, permite ao paciente dispoñer ao instante da súa información clínica a través do Portal do Paciente e a app Mi Frater Paciente.

Continxencia común

Para as empresas asociadas que exercitaron a opción da prestación económica de incapacidade temporal por continxencias comúns coa Mutua, xestionamos a prestación económica desta continxencia e o seguimento das baixas dos traballadores, para colaborar na recuperación dos pacientes.

Asistencia Rehabilitadora

Medical

Mediante a rehabilitación, pretendemos que a curación sexa a mellor e máis rápida posible, a través dunha estreita relación entre o médico especialista,  o fisioterapeuta e o paciente, que é para nós o centro do tratamento.

Co desenvolvemento e implantación de ferramentas de apoio para a actividade do fisioterapeuta, e o establecemento dun sistema de mellora continua, conseguimos:

 • Valorar o paciente coa maior obxectividade.
 • Traballar de xeito personalizado para cada paciente.
 • Activar o papel do paciente na súa recuperación.
 • Realizar rehabilitación con garantías tamén fóra do ximnasio.
 • Prescribir tratamentos en liña e poder garantir a súa efectividade, dando paso á máxima innovación coas máis avanzadas ferramentas telemáticas.
 • Mellorar a comunicación de fisioterapeutas, médicos e pacientes.
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 5