Comisión de Control e Seguimento

A Comisión de Control e Seguimento de Fraternidade-Muprespa é o órgano de participación institucional dos empresarios e traballadores para o control e seguimento da Mutua, como colaboradora coa Seguridade Social.

A composición da comisión, regulada no art. 37 do Regulamento de Colaboración, do 7 de decembro de 1995, componse dun máximo de 10 membros. A súa presidencia recae no Presidente da Mutua e a secretaría no director xerente. As súas principais atribucións son:

  •     Coñecer as actuacións da mutua en todo o seu ámbito
  •     Participar na elaboración dos presupostos
  •     Propoñer actuacións e medidas que considere oportunas para o seu desenvolvemento como entidade colaboradora coa Seguridade Social

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 19/03/2024

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.

En representación del presidente, asiste a las reuniones el vicepresidente de Fraternidad-Muprespa:

D. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)


D. Carlos Aranda Martín

FRATERNIDAD MUPRESPA


Dª. Estrella Soriano Cuervo

RENFE OPERADORA


Dª. Yolanda Casado Martín

IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A.


Dª. Alicia Fuentes López

LABORATORIOS NORMON


D. Ángel Cítores Gil

CC.OO.


Dª. Mª José López Garrido

CC.OO.


Dª. Ana Belén Casado Peñas

CC.OO.


D. José Alberto Fernández Jiménez

U.G.T.


D. Francisco Casado Galán

U.G.T.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 1

You voted ‘up’