Solicitude de Cesamento de Actividade do Traballador Autónomo (CATA) por COVID-19

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

En Fraternidad-Muprespa somos conscientes do impacto que está a ter a crise do coronavirus COVID-19 en todas as familias e negocios, polo que daremos todas as facilidades para que poida solicitar as prestacións que foron xurdindo en resposta ás necesidades sobrevidas.

Onte publicouse o Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19. No seu artigo 17 créase unha nova “Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os afectados por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19”.

CANLES DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE

Dado que, e en cumprimento do establecido no protocolo do estado de alarma, os nosos centros están pechados ou co mínimo persoal necesario, habilitáronse dúas canles para que poida xestionar esta nova prestación:

 • Canle 1. Oficina Dixital: se vostede xa é usuario desta vía ou quere darse de alta, poderá solicitar de forma online esta prestación. A súa solicitude asignarase a un xestor persoal e tratarase de resolver nun prazo rápido.

ACCESO Á OFICINA DIXITAL

 • Canle 2. Caixa de correo: na seguinte listaxe poderá comprobar, en función do seu centro máis próximo, o correo electrónico ao que facer chegar a súa solicitude e a documentación anexa. A súa solicitude será analizada coa maior brevidade posible polos nosos xestores.

QUEN PODE SOLICITAR ESTA NOVA PRESTACIÓN?

 1. Traballadores autónomos que tivesen que pechar o seu negocio (aberto ao público), en cumprimento das restricións operadas polo estado de alarma, e que non puidesen continuar a prestación de servizos na modalidade de traballo a distancia.
  • Exemplos incluídos: cafetarías, restaurantes, tendas de roupa, ferraxarías...
  • Exemplos non incluídos: tendas online, mercados, xestorías (agás que acrediten a imposibilidade de teletraballar), farmacias, ópticas... 
 2. Traballadores autónomos que, malia que podan manter aberto o seu negocio, acrediten un descenso nos seus ingresos do último mes superiores ao 75% dos que tiveron, de media, no último semestre.

QUE DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ACHEGAR?

En todos os casos, deberá presentar:

 • Modelo de solicitude de prestación por cesamento de actividade (está dispoñible o formulario online na nosa Oficina Dixital e en formato PDF a nosa web).
 • Fotocopia do DNI/NIE/pasaporte.
 • Fotocopia ou fotografía dos tres últimos boletíns de cotización.
 • Certificado da TGSS de estar ao corrente do pagamento das súas cotas.
 • Modelo 145 IRPF - Comunicación de datos ao pagador.
 • No caso de declarar fillos a cargo, fotocopia ou fotografía do libro de familia.

Ao longo da tramitación do seu caso, podería requirirse outra documentación.
 
No primeiro dos supostos (peche do negocio aberto ao público) deberá presentar a solicitude de prestación por cesamento de actividade informando o apartado 6 do seguinte xeito:
 

Peche de negocio aberto ao público

Cubrindo os campos en vermello segundo corresponda.

No segundo dos supostos (perdas de ingresos superiores ao 75% no último mes respecto á media do último semestre) deberá presentar a solicitude de prestación por cesamento de actividade informando o apartado 6 do seguinte xeito:

Perdas de ingresos superiores ao 75 por cento no último mes respecto á media do último semestre

Onde a data de cesamento da actividade será o último día do mes en que estea a acreditar a diminución do 75% dos ingresos respecto ao último semestre e cubrindo os datos en vermello segundo corresponda.

Ademais, neste segundo suposto, deberán remitirse adicionalmente:

 • Modelo 130 - dos catro trimestres de 2019.
 • Modelo 131 - do último trimestre de 2019.
  • Conta de perdas e ganancias analizada mes a mes de todo o ano 2019.
  • Conta de perdas e ganancias analizada de xaneiro, febreiro e marzo de 2020.
    

 

 

¿Te ha resultado útil?