Fraternidad-Muprespa Junta Asesora Nacional

XUNTA ASESORA NACIONAL

A Xunta Asesora Nacional de Fraternidade-Muprespa, composta por un máximo de 20 membros, reúnese periodicamente co fin de estudar e analizar os informes de xestión de ámbito nacional e territorial sobre procesos de accidente de traballo e continxencias comúns, afiliación, e recadación, entre outros datos.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 21/01/2021

D. Francisco Rivillas Robles

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)


D. Carlos Galcerán Homet

COMERCIAL GESTORA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. (COGESA)


D. Javier de Miguel Moreno

AUTOCARES J. DE MIGUEL, S.A.


D. Jesús Ángel Díaz Muñoz

ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS)


Dª Noelia Martínez Morato

AENA (AEROPUERTOS ESPAÑOLES DE NAVEGACIÓN AÉREA)


D. Tomás Barona de Guzmán

BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA, S.L.


Dª Mar Cuenca Roldán

ENAGAS


D. Segundo Caeiro Ríos

ENDESA, S.A.


D. Héctor Manuel Checa Pérez

FUNDACIÓN EDUCACIÓN MARIANISTA DOMINGO LÁZARO


D.ª María Teresa García Menéndez

IBERIA L.A.E, OPERADORA S.A.U.


Pendente de designar representante pola empresa

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.


D. Rafael del Portillo García

REPSOL QUÍMICA, S.A.


Dª. Pilar Campos Sánchez

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.


D. José Manuel Gallego Martín

TRAGSA (EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.)