Junta Directiva

XUNTA DIRECTIVA

De acordo co disposto no Real decreto 1993/1995 do 7 de decembro, son órganos de goberno a Xunta Xeral e a Xunta Directiva.

Junta General

A Xunta Xeral de Fraternidad-Muprespa é o órgano superior de goberno da entidade, integrado por todas as empresas asociadas, se ben só terán dereito de voto aquelas que estiveran ao corrente no cumprimento das súas obrigas sociais. Máis ...

Junta Directiva

A Xunta Directiva de Fraternidad-Muprespa componse de ata dezasete membros, representantes das empresas asociadas, incluído un representante dos traballadores.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15/09/2020

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.


D. Jesús Fernández de la Vega Sanz

REPSOL S.A.


D. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)


D. Juan Manuel Ruiz Santana

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN


D. Joseba Arano Echebarría

CALIDAD PASCUAL, S.A.U


D. Francisco Javier Mota Martínez

CEMEX ESPAÑA, S. A.


Dª. Luisa Montes Pérez

C.S. DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA


D. Germán Medina Carrillo

ENDESA, S.A.


D. Leopoldo Álvarez Martín

GHQ INMUEBLES, INSTALACIONES Y EQUIPOS, S.L.


D. Ángel Fernández Sánchez

IBERIA L.A.E. OPERADORA S.A.U.


D. José Mª García Tomás

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL


D. Vicente Camarena Miñana

RENFE OPERADORA


Pendente de designar representante pola empresa

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.


Pendente de designar representante pola empresa

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.


Pendente de designar representante pola empresa

TRAGSA (EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.)


D. Rafael López Cantero

FRATERNIDAD-MUPRESPA.

 

Para os membros desta Xunta Directiva e órganos de participación, cómpre indicar que non perciben retribución ningunha, unicamente de forma excepcional perciben unha compensación pola asistencia ás reunións da Xunta Directiva, establecida de acordo co disposto na Orde TIN/246/2010, do 4 de febreiro. Para o ano 2018 a súa contía é de 676,45 euros brutos, por asistencia a reunión.