Certificació Bequal Plus

Certificació Bequal Plus

Fraternidad-Muprespa va obtenir, el desembre del 2016, la certificació Bequal, categoria PLUS, com a reconeixement a les polítiques d’inclusió de les persones amb discapacitat.

El segell que lliura el Comitè de Certificació de la Fundació Bequal certifica i distingeix les organitzacions i les entitats compromeses amb les persones amb discapacitat a través de:

 • El compliment de la legislació.
 • El compromís amb la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat universal.
 • La millora i l’increment dels nivells i la qualitat de l’ocupació de les persones amb discapacitat.
 • La millora de l’oferta dels productes i serveis, basats en el disseny per a tothom.

Aquesta certificació, legitimada pel moviment associatiu de la discapacitat a Espanya, és el principal referent del mercat de responsabilitat social empresarial i discapacitat.

La certificació Bequal és un procés de millora contínua que porta l’empresa a l’excel·lència en la inclusió de la diversitat, i contribueix que aquesta sigui un motor de canvi social i un agent actiu en la construcció d’una societat integradora i no discriminatòria.

El segell presenta tres nivells de valoració, en funció del grau de desenvolupament de les polítiques sobre discapacitat en l’empresa (Bequal, Bequal Plus i Bequal Premium) i es divideix en 69 fonts de verificació agrupades en 19 indicadors de 7 categories segons els àmbits següents:

 • Governança.
  • Estratègia i lideratge.
 • Igualtat d’oportunitats i no discriminació.
  • Gestió de RH.
  • Accessibilitat.
  • Clients.
  • Comunicació externa.
 • Acció positiva.
  • Compra responsable.
  • Acció social.

La Fundació Bequal té com a finalitat promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant la definició i la promoció d’estàndards certificables d’inclusió de polítiques socials de discapacitat en la gestió empresarial.

Segell Bequal