Certificación Bequal Plus

Certificación Bequal Plus

Fraternidad-Muprespa obtivo en decembro do 2016 a certificación Bequal, categoría PLUS, como recoñecemento ás políticas de inclusión das persoas con discapacidade.

O selo que entrega o Comité de Certificación da Fundación Bequal certifica e distingue as organizacións e entidades comprometidas coas persoas con discapacidade a través de:

 • O cumprimento da lexislación.
 • O compromiso coa igualdade de oportunidades e a accesibilidade universal.
 • A mellora e incremento dos niveis e a calidade do emprego das persoas con discapacidade.
 • A mellora da oferta dos produtos e servizos, baseados no deseño para todos.

Esta certificación, lexitimada polo movemento asociativo da discapacidade en España, é o principal referente do mercado de Responsabilidade Social Empresarial e Discapacidade.

A certificación Bequal é un proceso de mellora continua que leva á empresa á excelencia na inclusión da diversidade e contribúe a que esta sexa motor de cambio social e un axente activo na construción dunha sociedade integradora e non discriminatoria.

O selo presenta tres niveis de valoración, en función do grao de desenvolvemento das políticas sobre discapacidade na empresa (Bequal, Bequal plus e Bequal Premium), e divídese en 69 fontes de verificación agrupadas en 19 indicadores de 7 categorías segundo os seguintes ámbitos:

 • Goberno.
  • Estratexia e liderado.
 • Igualdade de Oportunidades e Non-discriminación.
  • Xestión de RR.HH.
  • Accesibilidade.
  • Clientes.
  • Comunicación externa.
 • Acción positiva.
  • Compra responsable.
  • Acción social.

A Fundación Bequal ten como fin promover a inclusión social das persoas con discapacidade mediante a definición e promoción de estándares certificables de inclusión de políticas sociais de discapacidade na xestión empresarial.

Selo Bequal