Política de Qualitat

La Política de qualitat definida per Fraternidad-Muprespa i basada en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 està orientada a la consecució del seu objectiu principal, que consisteix a satisfer les expectatives i necessitats dels clients dels sistemes de gestió de qualitat de Fraternidad-Muprespa.

Això implica la realització, per part del personal sota l’àmbit dels sistemes de gestió de qualitat, de les accions fonamentals següents:

1. Complir els requisits legals aplicables, així com els assumits de manera voluntària per Fraternidad-Muprespa, així com la legislació en matèria de qualitat, desenvolupament d’aplicacions i seguretat de dades i sistemes.

2. Disposar i gestionar adequadament els recursos humans i materials suficients, racionals, econòmics, segurs i adequats per proporcionar els serveis que es demanin.

3. Operar els equips i les instal·lacions pròpies de manera que garanteixin la seguretat del personal i les parts interessades, i també el bon funcionament dels sistemes.

4. Comprendre les necessitats actuals i futures de totes les parts interessades, satisfer els seus requisits i fer un esforç per superar les seves expectatives aprofundint en un coneixement del context de l’empresa.

5. Promoure l’excel·lència a través de l’establiment d’objectius i metes, en la mesura que es pugui quantitatius, sobre aquells aspectes susceptibles de millora, detectats a través de l’avaluació sistemàtica i periòdica del sistema de gestió de qualitat.

6. Consolidar els procediments, amb la finalitat de buscar el desenvolupament i la millora de la qualitat.

7. Auditar el treball i les actuacions necessàries que comporta el manteniment del sistema de gestió.

8. Conscienciar, formar i motivar el personal sobre la importància de la implantació i desenvolupament d’un sistema de gestió de qualitat i sobre la seva implicació en el compliment de les expectatives i necessitats dels clients i la resta de parts interessades.

9. Mantenir el sistema de gestió de qualitat obert a la participació activa de tot el personal de la nostra Mútua i dels nostres clients tenint en compte els suggeriments de millora proposats per tal de fomentar la millora contínua. Aquest compromís dirigeix els nostres esforços cap a la millora de l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat.

10. Gestionar i controlar eficaçment els processos del sistema de gestió general de Fraternidad-Muprespa.

Aquesta Política de qualitat s’entén implantada i mantinguda a dia d’avui en tots els nivells dels sistemes de gestió de qualitat de Fraternidad-Muprespa, i té el total compromís de la Direcció de Fraternidad-Muprespa, que l’estableix, revisa, desenvolupa i aplica per mitjà del sistema de gestió general de Fraternidad-Muprespa basat en els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

La Política de qualitat implantada implica, per part de la Direcció de Fraternidad-Muprespa i els responsables dels sistemes de gestió de qualitat, la difusió a tot el personal de Fraternidad-Muprespa, així com a la resta de parts interessades pertinents del sistema de gestió de qualitat de Fraternidad-Muprespa i de la documentació que s’hi recull i actualitza.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 2

You voted ‘up’