Información sobre o Coronavirus (COVID-19)

Dende Fraternidad-Muprespa queremos transmitirlle unha mensaxe de tranquilidade ante a declaración do actual andazo do novo coronavirus (COVID-19).

Como Mutua Colaboradora coa Seguridade Social de carácter público, a atención sanitaria e a nosa preocupación constante pola saúde dos traballadores das nosas empresas mutualistas, facilitámoslle información sobre o COVID-19 procedente de fontes oficiais.

Información sobre as novidades lexislativas: criterio 2/2020 sobre a consideración como situación de incapacidade temporal derivada de enfermidade común dos períodos de illamento preventivo sufridos polos traballadores como consecuencia do novo tipo de virus da familia coronaviridae, denominado SARS-CoV-2. Descárgueo AQUÍ

Medidas de protección básicas contra o novo coronavirus da OMS

  • Lave as mans con frecuencia cun desinfectante de mans a base de alcohol ou con auga e xabón.
  • Ao tusir ou espirrar, cubra a boca e o nariz con panos desbotables ou co cóbado, e lave as mans cun desinfectante de mans a base de alcohol, ou con auga e xabón.
  • Manter polo menos un metro de distancia con outras persoas, particularmente aquelas que tusan, espirren e teñan febre.
  • Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
  • Se ten febre, tose e dificultade para respirar, solicite atención médica a tempo.
  • Adoptar medidas xerais de hixiene cando visite mercados de animais vivos, de produtos frescos e de produtos animais.
  • Evitar o consumo de produtos animais crus ou pouco cociñados.

Información do Ministerio de Sanidade

Ver toda as información actualizada sobre este virus na web do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.

Ministerio de Sanidade

CENTRO DE COORDINACIÓN DE ALERTAS E EMERXENCIAS SANITARIAS (CCAES)

CCAES integra, rexistra e avalía información de diversas fontes en coordinación coa redes de vixilancia sectorial.

Alertas en saúde pública

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)

Ver toda a información e orientacións da OMS sobre o actual andazo de enfermidade por coronavirus (COVID-19).

Información Organización Mundial da Saúde
¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -11