Prestación por contingencia común

A prestación económica que Fraternidade-Muprespa proporciona con motivo dunha Incapacidade Temporal derivada dunha continxencia común, trata de cubrir a falta de ingresos que se produce cando o traballador, debido a unha enfermidade ou accidente non laboral, está imposibilitado temporalmente para traballar.

Fraternidad Muprespa Contingencia Comun

Esta prestación está destinada exclusivamente aos traballadores daquelas Empresas que optasen por esta cobertura e aos traballadores por conta propia.

Pagamento directo da prestación

Durante a situación de Incapacidade Temporal poden darse unha serie de circunstancias que dean orixe ao pagamento directo do traballador por parte de Fraternidade-Muprespa, como son:

  • Extinción do contrato de traballo
  • Incumprimento da obriga por parte do empresario de pagamento delegado
  • Traballador que supera os 6 meses de baixa médica, sempre que pertenza a unha empresa con menos de 10 traballadores
  • Prórroga expresa do INSS a partir dos 12 meses de duración da baixa médica
  • Esgotamento do prazo máximo da prestación de 18 meses de duración
  • Traballadores de Réximes Especiais
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -2

You voted ‘down’