Recursos especiais e asistencia social

Que son as prestacións especiais?

As prestacións especiais son axudas económicas, que Fraternidad-Muprespa destina a financiar as necesidades que sobreveñen, que os traballadores e os seus habentes dereitos deban facer fronte como consecuencia dunha continxencia profesional, sempre e cando o accidente de traballo ou enfermidade profesional acaecidos, determinen un especial estado ou situación de necesidade.

En caso de falecemento do traballador, poderá ser beneficiario  calquera familiar, cónxuxe ou parella de feito, que teña a condición de habente dereito e fixese fronte aos gastos do deceso.

Estas axudas son de carácter potestativo e diferentes ou complementarias das prestacións regulamentarias da Seguridade Social.

Prestaciones especiales

Os tipos de axudas que poden solicitarse son as seguintes:

  • Rehabilitación e recuperación.
  • Reorientación profesional e adaptación do posto de traballo.
  • Para a adaptación dos medios esenciais para o desenvolvemento das actividades básicas da vida diaria.
  • Outras prestacións:

A solicitude recibida será avaliada e resolta pola Comisión de Prestacións Especiais, órgano paritario e de participación de Fraternidad-Muprespa, con representación dos empresarios asociados e dos traballadores protexidos e vinculados ás centrais sindicais de maior representatividade.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: -7

You voted ‘up’