Política de cumprimento penal

Fraternidad-Muprespa rexeuse dende a súa fundación por criterios de ética empresarial, tomando como base a honestidade nas relacións cos seus grupos de interese e, en especial, cos seus clientes, o fomento dun clima laboral xusto e motivador, así como a implicación activa coa súa contorna. Fraternidad-Muprespa declara o seu firme compromiso co cumprimento de toda lexislación, renunciando a calquera tipo de acción que supoña contravir as normas legais ou as socialmente aceptadas como correctas nun mundo desenvolvido, xusto e sostible, aínda no caso de que desta renuncia produza unha perda directa ou indirecta.

Os valores defendidos por Fraternidad-Muprespa nesta liña son:

 • Pleno sometemento á legalidade
 • Obxectividade e neutralidade
 • Boa fe
 • Transparencia
 • Respecto
 • Responsabilidade e compromiso profesional
 • Seguridade e saúde no traballo
 • Confidencialidade
 • Integridade
 • Calidade
 • Honestidade en todos os aspectos do negocio
 • Responsabilidade social
 • Cumprimento e defensa dos dereitos humanos
 • Protección do medio ambiente

Para a aplicación real destas premisas, Fraternidad-Muprespa deseñou e implantou un sistema de cumprimento, que engloba todos os requisitos da norma UNE 19601:2017, e que debe ser respectado e cumprido por toda a organización e por aqueles que presten servizos en nome da organización sobre os que Fraternidad-Muprespa ten capacidade de influencia. O sistema non só acepta, senón que promove que traballadores e outros grupos de interese poidan facer chegar as súas inquietudes respecto a posibles conflitos, con confianza e sen medo a represalias. Para a garantía do compromiso, a Xunta Directiva de Fraternidad-Muprespa confiou a xestión, defensa e mellora continua do sistema ao Órgano de Cumprimento Penal, dotándoo da independencia, autoridade e medios abondos para iso. Fraternidad-Muprespa espera que empregados, provedores e aliados cumpran con esta política e co sistema, tanto na súa letra coma no seu espírito de honestidade.

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -1