Prestación por contingencia común

Gertakari arruntengatiko prestazio ekonomikoa

Fraternidad-Muprespak gertakizun arrunt baten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatik emandako prestazio ekonomikoak honako helburu hau du: langileak (lanekoa ez den gaixotasuna edo lan istripua baten ondorioz) aldi baterako lan egin ezin duelako eta osasun laguntza behar duelako sortzen den diru-sarreren falta betetzea.

Fraternidad Muprespa Contingencia Comun

Prestazio hau estaldura hori hautatu duten enpresetako langileentzat eta bere kontura lan egiten dutenentzat bakarrik da.

Prestazioaren ordainketa eskuordetua

Aldi baterako ezintasun egoera zehazten denean, enpresak prestazioa ordaindu beharko du, ordainketa eskuordetu izeneko araubidean. Enpresak ordaindutako kopuruak berreskuratuko ditu beranduago, bere langile guztien kotizazio kuoten zenbatekotik kenduta.

Prestazioaren zenbatekoa

Izan duen langileak bere eguneroko kotizazio oinarriaren % 60 eta % 75 arteko diru-laguntza bat jasoko du, ordainketa eskuordetu bidez:

  • 4. egunetik 20.era, langileak bere oinarri arautzailearen % 60 jasoko du.
  • 21. egunetik aurrera, bere oinarri arautzailearen % 75 jasoko du.

Prestazioaren ordainketa zuzena

Aldi baterako ezintasun egoerak irauten duen bitartean, Fraternidad-Muprespak langileari zuzenean ordaintzea ekar dezaketen zenbait egoera gerta daitezke, esaterako:

  • Lan kontratua amaitzea
  • Enpresariak ordainketa eskuordetua egiteko betebeharra haustea
  • Langileak 6 hilabete baino gehiago igarotzea baja medikoko egoeran, baldin eta 10 langile baino gutxiagoko enpresa batekoa bada
  • GSINk baja espresuki luzatzea, lehen 12 hilabeteak igaro ondoren.
  • Prestazioaren gehienezko epea amaitzea (18 hilabete)
  • Araubide berezietako langileak
¿Erabilgarria izan al zaizu eduki hau?
(reset)
¡Mila esker zure botoagatik!

Puntuak: 0