Com es pot associar amb fm una empresa associada amb una altra mútua?

Els passos que haureu de seguir són:

 1. Sol·licitar la baixa a l'entitat on tingui cobertes les contingències professionals (Mútua), almenys amb un mes d'antelació a la data de venciment del document d'associació, per mitjà de:
  • Carta de sol·licitud de baixa.
 2. Arran d’aquesta sol·licitud, l’entitat en qüestió estendrà el corresponent certificat de cessació.
 3. Emplenar el document de Proposició d'associació amb Fraternidad-Muprespa.
 4. Lliurar a la Tresoreria General de la Seguretat Social:
  • Certificat de cessació, estès per l’entitat anterior.
  • Proposició d'associació amb Fraternidad-Muprespa.

Una vegada fet el tràmit, l'efecte del canvi serà vigent a partir del dia següent a la data de baixa que figuri al certificat.

Com cobrir també les contingències comunes?

En cas de voler exercir l'opció de la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes amb la Mútua haureu de:

 1. Emplenar l'Annex de proposició d'associació corresponent per cobrir aquesta contingència. [5]
 2. Lliurar aquesta sol·licitud a Fraternidad-Muprespa perquè la tramiti.

Si teniu qualsevol dubte pel que fa als passos que cal seguir, poseu-vos en contacte amb el vostre centre de Fraternidad-Muprespa més proper vía telefónica o presencial) o comuníquese con nosotros a través de nuestra Finestreta d'Atenció Web..