Com es pot associar amb fm una empresa de nova creació?

Os pasos que se deberán seguir son:

  1. Obter o módulo TA-6 da Tesourería Xeral da Seguridade social destinado á alta de empresas. [1]
  2. Encher a casa 7.1 (Entidade de Accidentes de traballo e Enfermidades profesionais) cun "275" (no campo de número) e con "Fraternidad Muprespa" (no de denominación), indicando así que é Fraternidad Muprespa a entidade coa que se quere concertar a cobertura de accidentes de traballo e enfermidades profesionais..
  3. 3. Entregar o TA-6 xunto co resto de documentación necesaria na Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Nueva-empresa

 

¿A súa empresa encóntrase nalgunha destas outras situacións?

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 1

You voted ‘up’