Com es pot associar amb fm una empresa que reprèn l'activitat?

Els passos que haureu de seguir són:

  1. Presentar a la Seguretat Social, amb l'altra documentació de represa d'activitats, el document corresponent TA-7.[1]

OBSERVACIONS: L'Empresa, en quedar-se sense treballadors i reprendre l'activitat, pot continuar amb la mateixa Mútua o pot optar per una altra de diferent sense esperar el venciment del document d'associació amb l'entitat anterior.

Com cobrir també les contingències comunes?

En el cas de voler exercir l'opció de la prestació econòmica d'Incapacitat Temporal per Contingències Comunes amb la Mútua, haureu de marcar a la casella 7.2 (Entitat amb la qual cobriu la incapacitat temporal per contingències comunes) l'opció "Mútua".

Si teniu qualsevol dubte pel que fa als passos que cal seguir, poseu-vos en contacte amb el vostre centre de FM més proper (via telefònica o presencial) o comuniqueu-vos amb nosaltres a través de la nostra Finestreta d'Atenció Web.