Medioambiente EMAS

Mediambient EMAS

Fraternidad Muprespa ha estès el seu sistema de gestió ambiental -implantat d'acord amb la norma ISO 14001-, per complir amb el Reglament EMAS (sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental) de la Unió Europea. EMAS (Reglament CE núm. 1221/2009) és el certificat més prestigiós de la Unió Europea i el més exigent en gestió mediambiental a escala mundial.

Fraternidad Muprespa aconsegueix ser un referent en gestió mediambiental en l'entorn de les mútues a Espanya, ja que posseeix tant el certificat ISO 14001 (des de l'any 2005) com el certificat EMAS (des del 2011).

Aquest certificat reflecteix el compromís de la Direcció amb la gestió mediambiental, i la fa més transparent i fomenta la participació de tots els empleats. Prova d'aquest exercici de transparència és la publicació de la Declaració mediambiental de l'Edifici Sienna d'Alcobendas, que constitueix l'àmbit de la certificació.

La inscripció en el Registre d'Organitzacions Adherides al Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental (Registre EMAS) ha estat renovada per la Resolució de 22 de juny del 2017 per la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Comunitat de Madrid.

EMAS