Personas en una oficina preparando un plan estratégico

Pla estratègic corporatiu 2018-2019 (2020)

La implantació del primer Pla estratègic corporatiu 2011-2014 va suposar per a Fraternidad-Muprespa una transformació a l'entitat; es va revisar la manera de treballar en gairebé tots els àmbits de gestió de la Mútua per tal d'ordenar i alinear les diferents unitats amb els objectius corporatius.

La implantació del segon Pla estratègic corporatiu 2015-2017, amb un grau de compliment del 91%, va posar el focus en la qualitat i la satisfacció; la generació de confiança; l'eficiència i la rendibilitat; i l'equip humà.

Durant el 2017, es va treballar en la definició de l'estratègia en un termini temporal de dos anys, 2018-2019, amb possibilitat d'ampliar-lo un any més. Aquesta definició havia de preveure els agents externs (expressats en la realitat canviant i la pèrdua de rendibilitat del sector per l'increment en les prestacions econòmiques per contingència comuna i la manca de finançament) i els agents interns (la pròxima obertura de l'Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, el manteniment del nivell de desenvolupament digital, la millora de l'eficiència en la gestió dels recursos públics, etc.). Com a resultat d'això, la Mútua està treballant en tres línies verticals suportades per tres de transversals, que són:

Objectius verticals.

  • Crear un nou model de relació amb el client.
  • Contribuir a millorar l'absentisme del client.
  • Garantir l'excel·lència sanitària de la Mútua.

Objectius transversals.

  • Comprometre l'empleat.
  • Innovar per optimitzar els recursos.
  • Avançar en la transformació digital dels serveis.