Personas en una oficina preparando un plan estratégico

Plan estratéxico corporativo 2018-2019 (2020)

A implantación do primeiro Plan Estratéxico Corporativo 2011-2014 supuxo para Fraternidad-Muprespa unha transformación na Entidade: revisouse a forma de traballar en practicamente todos os ámbitos de xestión da Mutua, ordenando e aliñando as diferentes unidades cos obxectivos corporativos.

A implantación do segundo Plan Estratéxico Corporativo 2015-2017, cun grao de cumprimento do 91%, puxo o foco na calidade e satisfacción, a xeración de confianza, a eficiencia e rendibilidade, e o equipo humano.

Durante 2017, traballouse na definición da estratexia nun prazo temporal de dous anos, 2018-2019, con posibilidade de amplialo un ano máis. Esta definición tiña que incluír os axentes externos (expresados na realidade cambiante e a perda de rendibilidade do sector polo incremento nas prestacións económicas por continxencia común e a falta de financiamento) e os axentes internos (próxima apertura do Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, mantemento do nivel de desenvolvemento dixital, mellorar a eficiencia na xestión dos recursos públicos, etc.). Resultado diso, a Mutua está a traballar en tres liñas verticais soportadas por tres transversais, que son:

Obxectivos verticais.

  • Crear un novo modelo de relación co cliente.
  • Contribuír a mellorar o absentismo do cliente.
  • Garantir a excelencia sanitaria da Mutua.

Obxectivos transversais.

  • Comprometer o empregado.
  • Innovar para optimizar os recursos.
  • Avanzar na transformación dixital dos servizos.