Evolución digital de Fraternidad-Muprespa

Evolució Digital de Fraternidad-Muprespa

En un món hiperconnectat, àgil i canviant, estar a prop dels nostres mutualistes i treballadors protegits continua sent imprescindible per donar-vos el millor servei. Som conscients que la digitalització és un aspecte fonamental per aconseguir-ho.

A Fraternidad-Muprespa ja ho vam fer fa 20 anys, gràcies a una aposta estratègica per la tecnologia, que hem mantingut durant tot aquest temps i continuem evolucionant. Des de l’any 2000 teníem un sistema integrat de gestió, una eina que encara continua vigent, el 2001 vam arrencar amb el primer big data del sector. El 2002, la Mútua ja disposava d’una intranet corporativa; el 2004, per relacionar-nos amb els nostres clients , vam crear la nostra Extranet de serveis, l’actual Oficina Digital, i el 2005 vam emprendre projectes com el centre assistencial sense papers o la història clínica electrònica.


Fraternidad-Muprespa, pioners digitals

 

Per tant, mentre es parla de transformació digital, a Fraternidad-Muprespa parlem d’evolució digital i de posar els nostres 20 anys d’experiència al servei de les persones. Som, amb orgull, pioners digitals.

Busquem generar propostes diferencials, nous serveis i productes personalitzats digitals i útils. El nostre deure és oferir un nivell de digitalització de màxima qualitat, perquè la via electrònica sigui el mitjà preferit de relació amb nosaltres, d’una manera intuïtiva i fàcil. Situem l’usuari en el centre del disseny dels nostres serveis, concretem l’estratègia, implantem una metodologia i fem un seguiment de l’estat de l’evolució digital. Tot això mitjançant principis rectors i facilitadors del canvi.

 

una mutua omnicanal y abierta

 

Una Mútua omnicanal i oberta 

Com? Amb aquests 7 facilitadors del canvi

1. Oferint un pack digital de benvinguda a noves empreses associades.

2. Digitalitzant els punts de contacte.

3. Millorant i evolucionant les nostres bases de dades de les empreses mutualistes i els treballadors protegits, i complint sempre la legislació en matèria de protecció de dades personals.

4. Digitalitzant i optimitzant la relació entre la Mútua i els nostres proveïdors amb una oficina digital específica i millors aplicacions internes de gestió.

5. Incorporant tecnologia digital per avaluar la qualitat, amb la finalitat d’integrar canals en temps real que informin sobre la satisfacció de l’usuari.

6. Desenvolupant una aplicació per obrir un nou canal directe amb els assessors i ajudar-los a resoldre problemes, amb una relació directa, àgil i funcional.        

7. Utilitzant eines que ens permetin conèixer el valor que aporta als nostres mutualistes els nous canals de comunicació digital.

 

 

Una Mútua digital 24/7/365

Volem fer més àgil l’atenció al client, i garantir els estàndards de seguretat més elevats i prestacions en qualsevol punt i en qualsevol moment en què ens necessiteu. Us mereixeu una experiència òptima i tenir-nos més a prop.

Com? Amb aquests 5 facilitadors del canvi

1. Centres sense papers.

2. Metodologia àgil.

3. Processos automatitzats.

4. Hospital digital.

5. Diagnòstics digitals.

 

Una analítica avançada de dades

Les dades són un actiu per prendre decisions abans, amb més rapidesa i de més qualitat. Els algoritmes amb què us tractem, impliquen millores reals en els serveis que oferim. Tota la informació s’ha de crear, emmagatzemar, protegir, compartir o publicar d’acord amb totes les garanties necessàries de seguretat i privacitat.

Com? Amb aquests 4 facilitadors del canvi

1. Continguts digitals preventius per a treballador i empresa.

2. Informació disponible per al pacient mitjançant els canals digitals en el 3. Desenvolupament d’informes de gestió, disponibles per als mutualistes a través de la seva Oficina Digital, per ajudar-los en la gestió de la sinistralitat i l’absentisme.

4. Analítica predictiva.


 

 

A Fraternidad-Muprespa vam començar fa vint anys un camí disruptiu amb una transformació digital que continua en marxa, que ens apropa i millora la nostra relació mútua. Es reforça, així, el nexe entre les dues parts, i això també implica que augmenta la qualitat que us oferim.