¿Como se pode asociar con fm unha empresa de nova creación?

Os pasos que se deberán seguir son:

  1. Obter o modelo TA-6 da Tesouraría Xeral da Seguridade Social destinado á afiliación de empresas.
  2. Encher a casa 7.1 (Entidade de Accidentes de traballo e Enfermidades profesionais) cun "275" (no campo de número) e con "Fraternidad Muprespa" (no de denominación), indicando así que é Fraternidad Muprespa a entidade coa que se quere concertar a cobertura de accidentes de traballo e enfermidades profesionais..
  3. Entregar o TA-6 xunto co resto de documentación necesaria na Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  4. En caso de querer exercitar a opción da prestación económica de incapacidade temporal por continxencias comúns coa Mutua, deberá marcar a casa 7.2 no modelo anteriormente mencionado.
Nueva-empresa

 

¿A súa empresa encóntrase nalgunha destas outras situacións?

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: 0