Garantía Madrid

O identificativo Garantía Madrid é un certificador que acredita o compromiso dos comercios, empresas, industrias, autónomos e entidades do terceiro sector da Comunidade de Madrid, coa prevención e minimización dos riscos provocados pola covid-19.

Para iso, a Área de Madrid Excelente da Fundación Madrid pola Competitividade desenvolveu un estándar que recolle tanto as medidas en materia de prevención emitidas polas autoridades pertinentes, coma outras internacionais ou sectoriais prescritas que deben ser seguidas polas organizacións.

O estándar inclúe medidas sobre saúde e seguridade de empregados, clientes e persoal alleo ás organizacións, medidas de hixienización, xestión de residuos e medidas de formación, entre outras, todo aliñado cos plans de continxencia e sostibilidade da empresa.

Fraternidad-Muprespa conseguiu o identificativo de Medidas de Cumprimento, que certifica o compromiso da nosa Mutua coas medidas de prevención ditadas polas autoridades pertinentes fronte á covid-19.

Cada identificativo ten asociado un código QR, que permitirá a calquera persoa comprobar a ficha da Mutua e obter información das medidas adoptadas con toda transparencia.