¿Como se pode asociar con fm unha empresa asociada ao inss?

Os pasos que deberá seguir son:

 

  1. Encher o documento de Proposición de asociación con Fraternidad-Muprespa. [1]
  2. Entregar na Tesourería Xeral da Seguridade Social:

Unha vez realizado o trámite, o efecto do cambio será a partir do día seguinte á data de baixa que figure no certificado.

OBSERVACIÓNS: As Empresas que antes do 1 de xuño de 1990 estaban afectadas polo disposto no art. 204 da Lei de bases da Seguridade Social, é dicir, as empresas que teñen algunha Concesión Administrativa por parte do Estado, e que actualmente poden cubrir o risco de Accidentes de Traballo e Enfermidades profesionais cunha Mutua (antes estaban obrigadas a cubrir estas continxencias co INSS), poden solicitar a baixa ao devandito Organismo en calquera data do ano, ao non ser necesario solicitala á data de vencemento (o efecto con Fraternidad-Muprespa sería do día primeiro do segundo mes seguinte a aquel no que se solicite o cesamento).

¿Cómo cubrir también las contingencias comunes?

En caso de querer exercitar a opción da prestación económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns coa Mutua deberá:

  1. Encher o correspondente Anexo de proposición de asociación para cubrir esta continxencia. [3]
  2. Entregar esta solicitude a Fraternidad-Muprespa para tramitala.

¿A súa empresa encóntrase nalgunha destas outras situacións?