Fraternidad-Muprespa obtiene el sello Madrid Excelente

Fraternidad-Muprespa obtén el selo Madrid Excelente

Fraternidad-Muprespa é unha entidade comprometida coa calidade. Mostra diso é que dende o ano 2004 se obtiveron distintas certificacións en diferentes ámbitos.

No seu afán de mellora continua, Fraternidad-Muprespa conseguiu no 2015 o selo de Madrid Excelente, que renovou no 2018.

O selo Madrid Excelente avalía de xeito integral a xestión da organización.

Madrid Excelente é unha marca de garantía do Goberno da Comunidade de Madrid, que analiza a calidade global da xestión da empresa e recoñece ás empresas que apostan pola innovación e mellora constante a responsabilidade social, satisfacción das persoas e contribución activa ao desenvolvemento económico e social da rexión.

O selo Madrid Excelente non se fixa nun produto ou servizo, senón que analiza a calidade global da xestión da empresa; é dicir, a organización é observada en 360 graos.

 

Sello Madrid Excelente

Selo Madrid Excelente